De mondhygiënist – uw coach voor een leven lang een gezonde, frisse mond en stralende lach MondzorgZuidwijk.nl - Behandeling
Mondzorg Zuidwijk
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777
News

Verschillende behandelingen kunnen zijn:

 

Parodontale behandelingen (gingivitis/parodontitis)

 

Gingivitis

Gingivitis is een ontsteking van het tandvlees. De hoofdoorzaak is tandplaque, de plaque veroorzaakt een ontsteking aan de rand van het tandvlees. Het tandvlees kan rood en gezwollen zijn, het bloedt makkelijk met tandenpoetsen. Een goede mondhygiëne is vereist om het tandvlees gezond te maken, de mondhygiënist kan hierbij advies geven.

 

Parodontitis

Wanneer de ontsteking zich uitbreidt onder het tandvlees, wordt ook het onderliggende weefsel aangedaan. Kaakbot rondom de kiezen en tanden gaat verloren. Deze, vaak snelle ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot, noemen we parodontitis. Hierbij is een uitgebreide behandeling vaak noodzakelijk. Samen met u kunnen we tot een goed resultaat komen.

 

De behandeling bestaat uit:

 

Na enkele maanden volgt de evaluatie. Wederom worden de metingen uitgevoerd zodat we samen kunnen zien hoe het tandvlees beter geworden is. Wat erg belangrijk is dat hierna controle afspraken gemaakt worden om een blijvend resultaat te waarborgen.

Samenwerking

 

Soms is het noodzakelijk om u te verwijzen naar een parodontoloog, een gespecialiseerde tandarts op het gebied van tandvlees. Deze zal de pockets middels chirurgie kunnen reduceren. Dit gebeurt in overleg met u.

 

In sommige gevallen is een overleg met uw tandarts noodzakelijk. Dit zal doorgaans per telefoon of mail gebeuren. Ook uw metingen zullen gerapporteerd worden naar uw tandarts, zodat deze een volledig beeld heeft over de gezondheid van uw tandvlees.

Kwaliteit

Behandeling

Preventieve behandelingen

Preventieve zorg is een goede aanvulling op uw dagelijkse onderhoud en ter
voorkoming van tandvleesontstekingen en gaatjes, dit alles om uw gebit
gezond  te houden. Ook kunnen er extra tips worden gegeven over voeding en
aanvullende adviezen over uw mondhygiëne.
Copyright © 2019 by "rccps.nl"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@rccps.nl